Lista aktualności Lista aktualności

"Biała Sobota" na terenie Nadleśnictwa Józefów

W dniu 25 sierpnia 2018 r. w Suścu Nadleśnictwo Józefów zorganizowało „Białą Sobotę”. Akcja powstała z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Organizatorem akcji było Nadleśnictwo Józefów i Wójt Gminy Susiec - Pan Zbigniew Naklicki.

Wydarzenie to cieszyło się dużym  zainteresowaniem wśród pracowników Nadleśnictwa Józefów i ich rodzin oraz lokalnej społeczności. 

Cieszymy się, że od dwunastu lat dzięki pomocy wyspecjalizowanych lekarzy społeczeństwo może korzystać z bezpłatnych konsultacji i badań z dziedziny: ortopedii, chirurgii naczyniowej, kardiologii, laryngologii, diabetologii oraz ortodoncji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczną akcję.