Lista aktualności Lista aktualności

Aleja Niepodległości

W dniu 30 listopada 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia drogi gminno-leśnej relacji Józefów-Fryszarka długości ponad 4,00 km.

Uroczystość rozpoczęła się Msza Świętą, którą odprawił, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie ksiądz Zenon Mrugała.

Budowa drogi była realizowana w ramach programu współpracy leśno-samorządowej. Na realizację tej inwestycji Lasy Państwowe przeznaczyły kwotę około 7 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia została wykonana przez Zakłady Lasów Państwowych tj. Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie oraz Zakład Usług Leśnych z Bystrzycy Kłodzkiej.

Uroczystego otwarcia drogi i przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: posłanka na Sejm RP Agata Borowiec, naczelnik wydziału infrastruktury DGLP Pan Piotr Młynarczyk, naczelnik wydziału infrastruktury leśnej RDLP w Lublinie Pan Mirosław Potapiuk, kierownik Grupy Budowy i Remontu Dróg w OTL Świebodzin Pan Andrzej Szarałowicz, przedstawiciel ZUL Pan Dariusz Rzepa, burmistrz miasta Józefowa Pan Roman Dziura, zastępca burmistrza miasta Józefowa Pan Ryszard Ostasz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Pan Stanisław Nawrocki.

W tym dniu uczestnicy wydarzenia posadzili również aleję lipową, którą nazwano „Aleją Niepodległości”. Ksiądz proboszcz Zenon Mrugała poświęcił nowo otwartą drogę, aleję lipową oraz obelisk z tabliczką upamiętniającą to wydarzenie.

Realizacja projektów drogowych z całą pewnością świadczy o odpowiedzialnym i dużym zaangażowaniu Lasów Państwowych w działalność społeczną i patriotyczną.

Liczymy na dalszą, tak owocną współpracę z samorządowcami.