Lista aktualności Lista aktualności

Informacje o ASF

Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa niezagrażająca człowiekowi.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach.

1. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii

2. Mapa obszarów objętych restrykcjami, ognisk i zanotowanych przypadków choroby

Materiały do pobrania