Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Józefów będące jednym z 25 Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zarządza około 19,5 tys. ha gruntów Skarbu Państwa i składa się z dwóch obrębów leśnych: Józefów, Susiec.

Nadleśnictwo Józefów będące jednym z 25 Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zarządza ponad 20,0 tys. ha gruntów Skarbu Państwa i składa się z dwóch obrębów leśnych: Józefów, Susiec.

Nadleśnictwo Józefów charakteryzuje się dość dużą zwartością kompleksów leśnych, zwłaszcza w obrębie leśnym Susiec. Ponad 77% gruntów Nadleśnictwa położonych jest w głównym kompleksie obejmującym tereny Puszczy Solskiej, ponadto aż 97% gruntów leży w kompleksach o powierzchni przekraczającej 100 ha. Pomimo zwartości zasięgu, cechą charakterystyczną jest fakt, że na łączną liczbę 384 kompleksów aż 242 ma powierzchnię poniżej 5 ha. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Józefów wynoszący blisko 680 km2 w odniesieniu do zarządzanej powierzchni jest relatywnie niewielki. Tereny Nadleśnictwa zajmują obszar o wysokiej średniej lesistości  wynoszącej 52,9%, co jest wynikiem znacznie powyżej średniej dla całego obszaru Polski wynoszącej 28,8%, a zwłaszcza dla województwa lubelskiego (21,9%) zaliczanego do najmniej zalesionych w kraju. Grunty leśne Nadleśnictwa sąsiadują najczęściej z lasami innej własności oraz terenami rolnymi, z których część w chwili obecnej jest niezagospodarowana. W przypadku głównych kompleksów leśnych granice od innej własności są na ogół wyraźne i oznaczone czytelnie. Cechą charakterystyczną, a jednocześnie stwarzającą problemy w racjonalnej gospodarce leśnej, jest występowanie znaczącej ilości działek Nadleśnictwa w szachownicy z lasami prywatnymi. W takich przypadkach czytelność granic jest często niewielka. Działki te występują najczęściej w niewielkich kompleksach, gdzie dodatkowo występują problemy komunikacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi naszego nadleśnictwa: