Lista aktualności Lista aktualności

OGNIE NIEPODLEGŁOŚCI - Obsza 2018 r.

Leśnicy z Nadleśnictwa Józefów włączyli się w akcję "Ognie Niepodległości".

Uroczystość odbyła się 10 listopada 2018 r. w wieczór poprzedzający Wielkie Narodowe Święto jakim jest 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na placu przy kościele parafialnym w Obszy rozpalono ognisko, wokół którego zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, leśnicy, młodzież oraz pozostali mieszkańcy gminy.

"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała ..." (św. Jan Paweł II)

Wydarzenie to rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Obsza - Pan Andrzej Płacek. W swoim przemówieniu przypomniał o znaczeniu najważniejszego Święta Narodowego.

Okolicznościowy referat wygłosił również Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów - Pan Stanisław Nawrocki. Swoje przemówienie zakonczył słowami św. Jana Pawła II, które w takich dniach są szczególnie aktualne  "Niepodległość nie jest nam tylko dana, ale i zadana ."

Zwieńczeniem tego wydarzenia były występy artystyczne przygotowane przez młodzież oraz wspólne spiewanie pieśni patriotycznych.