Asset Publisher Asset Publisher

Poprawa warunków bytowania Głuszca

 

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Józefów trwają intensywne prace związane z jednym z zadań jakie stawia projekt ,,Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej”. Są to prace mające na celu poprawę warunków bytowania głuszca. W zakres tych prac wchodzą następujące działania:

1. Ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej, poprzez wycinanie i oprysk.

 

2. Usuwanie nadmiernej ilości podszytów i podrostów.

3. Znakowanie grodzeń upraw leśnych

W chwili obecnej zakończono pierwszy etap prac związanych z usunięciem i opryskiem czeremchy amerykańskiej. Zabieg ten został wykonany na powierzchni 130 ha. W przyszłym roku na tych samych powierzchniach zostanie wykonany ponowny oprysk odrostów. Czeremcha amerykańska jest gatunkiem obcym i wypiera jagodajne krzewinki, których owoce stanowią podstawową bazę pokarmową w okresie wiosenno-letnim. Kolejnym krokiem stworzenia dogodnych warunków do bytowania dla tego kuraka leśnego jest usuwanie nadmiernej ilości podszytów. Rozpoczęto już prace związane z tym zadaniem. Celem tego zadania jest osiągnięcie preferowanego przez głuszca pokrycia w przedziale 20-40%. Pozostawione na powierzchni ścięte drzewa stworzą dogodne warunki do zakładania gniazd oraz ochronę przed drapieżnikami.   Na cały projekt przewidziano usunięcie podszytów na powierzchni 100 ha. Ostatnim działaniem jest zmniejszenie kolizji ptaków z ogrodzeniami leśnymi wykonanymi z siatki leśnej, poprzez ich znakowanie żerdziami. Wyżej wymienione zadania wykonywane są przez specjalistyczną firmę która posiada doświadczenie w pracach związanych z gospodarką leśną i została wyłoniona w drodze przetargu.