Asset Publisher Asset Publisher

ścieżka edukacyjna otwarta

Na terenie Nadleśnictwa Józefów powstała ścieżka edukacyjno–przyrodniczo-spacerowa im. Jana Miklaszewskiego i wszystkich leśników, którzy przyczynili się do odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Polskę.

Uroczystość połączona w Dniem Leśnika rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Suścu. Podczas liturgii homilię wygłosił kapelan Lubelskich Leśników ks. Zygmunt Jagiełło.

Kolejna część uroczustości odbyła się w miejscu powstania ścieżki przy Gminie Susiec na terenie Nadleśnictwa Józefów.

Na początku głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Pan Stanisław Nawrocki, który powitał zaproszonych gości i przedstawił rys historyczny odzyskania niepodległości przez Polskę, w szczególności dotyczący terenu Suśca i Puszczy Solskiej.

Swoje przemówienia wygłosili również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie - Pan Marek Kamola oraz Wójt Gminy Susiec - Pan Zbigniew Naklicki. Przemawiający podkreślili, ze zawsze nawet w najtrudniejszych czasach Ojczyzna mogła liczyć na leśników, którzy różnymi sposobami bronili lasu i kraju grabionego rzez zaborców i okupantów.

Następnie gospodarze na czele z Dyrektorem RDLP w Lublinie Panem Markiem Kamolą oraz zaproszeni goście wspólnie posadzili Dęba Niepodległości pobłogosławionego przez Papieża Franciszka. Kapelan Lubelskich Leśników ksiądz Zygmunt Jagiełło poświęcił ścieżkę edukacyjno-przyrodniczo-spacerową im. Jana Miklaszewskiego i wszystkich leśników, którzy przyczynili się do odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Polskę, natomiast Proboszcz Parafii Susiec poświęcił dęby.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Susiec wraz przedstawicielami grona pedagogicznego, oraz uczniami posadzili „Dęby Niepodległości”, które są symbolem olbrzymiego szacunku dla ludzi, którzy tę Niepodległość wywalczyli a szczególnie oddają hołd oraz  wyrażają szacunek i wdzięczność Polakom leśnikom, którzy na przestrzeni dziejóPiękno tej ziemi skłania do wolności o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń                                        Św. Jan Paweł IIw walczyli o wolną Polskę.

Zwieńczeniem wydarzenia było przekazanie na ręce Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Susiec „Aktów Posadzenia Dębów Niepodległości”, które podpisane zostały przez: 

  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Pana Marka Kamolę, 
  • Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów Pana Stanisława Nawrockiego,
  • Wójta Gminy Susiec Pana Zbigniewa Naklickiego,
  • Kapelana Lubelskich Leśników ks. Zygmunta Jagiełło,
  • Proboszcza Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Suścu ks. Andrzeja Niedużaka,
  • Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Susiec.

Przekazania aktów dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Marek Kamola.

 

Na zakończenie nastąpiło przecięcie wstęgi i otwarcie ścieżki przez Dyrektora RDLP
w Lublinie Pana Marka Kamolę, gospodarzy oraz zaproszonych gości.

Ścieżka edukacyjno-przyrodniczo-spracerowa wraz z drewnianą kładką została zrealizowana w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze LGD, poprzez adaptację terenu leśnego w Suścu”.

Projekt powstał dzięki współpracy :

  • Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów
  • Wójta Gminy Susiec
  • Stowarzyszenie Nasza Gmina Susiec

Już dziś odwiedzających zapraszamy do Suśca, gdzie można poznać historię leśników walczących o odzyskanie niepodległości i przeżyć niezapomnianą lekcję patriotyzmu.