Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Józefów nie występują obecnie oraz nie ma projektowanych użytków ekologicznych.