Asset Publisher Asset Publisher

73 ROCZNICA BITWY POD OSUCHAMI

Polacy pamiętają o poległych w obronie Ojczyzny

25 czerwca 2017 roku  w Osuchach odbyły się 73 obchody największej partyzanckiej bitwy w Polsce w czasie II wojny światowej. W celu upamiętnienia śmierci poległych zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne, w których uczestniczyli żyjący żołnierze bitwy, przedstawiciele Armii Krajowej oraz władz państwowych. Nie zabrakło również przedstawicieli Lasów Państwowych na czele z Dyrektorem RDLP w Lublinie Panem Jerzym Sądlem, Zastępcą Dyrektora RDLP w Lublinie Panem Adamem Kornatem, Nadleśniczym Nadleśnictwa Biłgoraj Panem Piotrem Mrozem oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Józefów Panem Stanisławem Nawrockim. Przed pomnikiem poległych żołnierzy złożono wieńce w celu uhonorowania bohaterów, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się m.in. inscenizacja historyczna z udziałem grupy historycznej „Wir" przedstawiająca wydarzenia sprzed 73 lat.

Jak co roku jedną z części obchodów było wręczenie nagród zwycięzcom XVIII Powiatowego Konkursu O AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej, którego celem jest zakrzewianie zwłaszcza w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu i dumy z bohaterskiego dziedzictwa przodków.