Asset Publisher Asset Publisher

by nie uległo zapomnieniu

Józefowscy leśnicy z obrębu Susiec wymienili stary rozpadający się, drewniany krzyż na wzgórzu „Kościółek”.

Wzgórze „Kościółek” to historyczne miejsce które znajduje się na wysokości 246 m.n.p.m. Jest to teren porośnięty bardzo starym drzewostanem sosnowym z domieszką jodły i świerka.

W tym miejscu badania archeologiczne wykazały obecność grodu obronnego. Wyróżniono dwa okresy: VIII-IX i XII-XIII w. Był on nie tylko miejscem stałego zamieszkania, ale służył jako miejsce schronienia dla mieszkańców okolicznych wiosek - w przypadku najazdu obcych nacji. Stanowił także spichlerz pożywienia dla ludzi oraz paszy dla zwierząt. Nie zostały odnalezione informacje o funkcjonowaniu tego miejsca z pierwszego okresu. Natomiast o grodzie z XII-XIII wieku opowiada legenda o rycerzu Gołdapie i jego pięknej córce Tanewie.

Wyróżnia się jeszcze trzeci okres pobytu ludzi na wzgórzu. Jest to przełom XVII-XVIII w. Istniał tutaj kościół grekokatolicki z klasztorem ojców bazylianów. Z biegiem lat cerkiew z fundacji VIII Ordynata Tomasza Zamojskiego przemianowano na kościół rzymskokatolicki. Duża odległość kościoła od wiosek spowodowała słabą frekwencję wiernych i podupadanie kościoła. Spowodowało to, że w 1796 r. biskup przemyski Józef Eustachy Szembek nakazał rozbiórkę kościoła. Wyposażenie wraz z głównym ołtarzem przeniesiono do kościoła parafialnego w Suścu.  

Możliwości obronne tego miejsca doceniono również w późniejszych czasach. Schronienie tutaj znaleźli powstańcy walczący w postaniu styczniowym i partyzanci z okresu II wojny światowej.

Aby czas i historia nie zapomniały o tym miejscu, dzięki zaangażowaniu leśników postawiono nowy dębowy krzyż, który został poświęcony przez księdza Andrzeja Niedużaka – proboszcza parafii pw. Świętego Jana Nepomucena. Podczas uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki oraz leśnicy – na czele z Nadleśniczym Stanisławem Nawrockim.