Zasoby leśne

Las w liczbach! Poznaj charakterystykę naszych zasobów leśnych.

Ochrona lasu

Ochrona lasu - co to takiego?

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanego dla nadleśnictwa na 10 lat. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzone decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Józefów zaprasza na polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych.

Ochrona przyrody

W zasięgu działania Nadleśnictwa Józefów występuje 27 stref ochronnych ptaków.

Certyfikaty

RDLP w Lublinie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (FSC-C140114) oraz PEFC.