Leśnictwa

Króle

Tarnowola

Fryszarka

Karczmisko

Kalina

Malce

Obsza

Oseredek

Zagóra

Borowe Młyny

Borowiec

Głuchy

Rybnica

Szkółka - Rebizanty