Dane kontaktowe Dane kontaktowe

Siedziba <b> Nadleśnictwo Józefów </b>
Nadleśnictwo Józefów
84 6878005
84 6878280

ul. Leśna 46

23-460 Józefów

 

Biuro nadleśnictwa jest czynne od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00.

NIP: 918-000-42-04, REGON: 950014989;

Nadleśniczy
Stanisław Nawrocki
84 687 80 05
Zastępca Nadleśniczego
Adam Kraczek
84 687 80 05
Główny Księgowy
Barbara Żelazko
84 687 80 05
Sekretarz
Mirosław Konopka
84 687 80 05

Pion Nadleśniczego

Andrzej Zieliński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 84-687 80 05, 660 719 809
Jacek Jaworski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 84-687 80 05, 664 055 232
Magdalena Gucma
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 84-687 80 05
Kazimierz Oleszek
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 84-687 80 05, 606731116
Marcin Adamowicz
Strażnik Leśny
Tel.: 84-687 80 05, 694418986
Andrzej Kula
Strażnik Leśny
Tel.: 84-687 80 05
Sławomir Lefanowicz
Leśniczy ds. łowiectwa
Tel.: 84-687 80 05, 694418965
Sławomir Mruk
referent
Tel.: 84-687 80 05, 570250335

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Wiesław Wiechowski
Dział Gospodarki Leśnej - pozyskanie i marketing
Tel.: 84-687 80 05, wew. 42, 608464818
Piotr Gontarz
Dział Gospodarki Leśnej - stan posiadania, informatyzacja, administracja SILP, rejestrator
Tel.: 84-687 80 05, wew. 77, 728385647
Mateusz Mandziuk
Dział Gospodarki Leśnej - użytkowanie lasu, urządzanie lasu, LMN
Tel.: 84-687 80 05, wew. 77,
Jakub Grab
Dział Gospodarki Leśnej - hodowla lasu, gospodarka łowiecka - SILP,, szkółkarstwo, administracja -rejestratory
Tel.: 84-687 80 05, wew. 41, 795462485
Eliza Gmyz
Dział Gospodarki Leśnej - ochrona lasu i przyrody, edukacja, turystyczne zagosp. lasu, BIP, strona internetowa, kontakt z mediami i innymi podmiotami
Tel.: 84-687 80 05, wew. 41, 664168277
Mateusz Przypaśniak
Dział Gospodarki Leśnej - ochrona lasu i przyrody, edukacja, turystyczne zagosp. lasu, BIP, strona internetowa, kontakt z mediami i innymi podmiotami
Tel.: 84-687 80 05, wew. 41, 790642000
Iwona Wiechowska
Dział Gospodarki Leśnej - ochrona przecipożarowa, gospodarka rolno-łąkowa, udostępnianie lasu, selekcja i nasiennictwo
Tel.: 84-687 80 05, wew. 41, 728385682

Pion Głównego Księgowego

Jadwiga Czerniak
Księgowa
Tel.: 84-687 80 05, 694418963
Barbara Burdzań
Księgowa
Tel.: 84-687 80 05, 694418963
Maria Żybura
Księgowa
Tel.: 84-687 80 05, 694418963
Kazimiera Kusiak
Kasjer
Tel.: 84-687 80 05, 660749203
Magdalena Aftyka
Starszy referent
Tel.: 84-687 80 05

Pion Sekretarza

Elżbieta Grabowska
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Tel.: 84-687 80 05, 660749201
Anna Zwolska
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Tel.: 84-687 80 05,
Zuzanna Piątek
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Tel.: 84-687 80 05, 694418961
Ewa Skiba
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Tel.: 84-687 80 05
Henryk Buczkowski
Dział Administracyjno - Gospodarczy - Kierowca
Tel.: 84-687 80 05